Władze i Siedziba Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

Członkami Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy są następujące samorządy:

  • GMINA GRAJEWO
  • GMINA RADZIŁÓW
  • GMINA RAJGRÓD
  • GMINA SZCZUCZYN
  • GMINA WĄSOSZ

SKŁAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW DORZECZA BIEBRZY

1. Stanisław Szleter – Gmina Grajewo
2. Jan Dąbrowski – Gmina Grajewo
3. Jerzy Tyszka – Gmina Grajewo

4. Krzysztof Milewski – Gmina Radziłów
5. Anna Bagińska – Gmina Radziłów
6. Krzysztof Konopka – Gmina Radziłów

7. Ireneusz Gliniecki – Gmina Rajgród
8. Stanisław Król – Gmina Rajgród
9. Jarosław Matysiewicz – Gmina Rajgród

10. Artur Kuczyński – Gmina Szczuczyn
11. Tomasz Mioduszewski – Gmina Szczuczyn
12. Marek Niebrzydowski – Gmina Szczuczyn

13. Czesław Ołdakowski – Gmina Wąsosz
14. Leszek Nieszała – Gmina Wąsosz
15. Bogusław Tarnacki – Gmina Wąsosz

SKŁAD ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW DORZECZA BIEBRZY

1. Stanisław Szleter – Przewodniczący
2. Artur Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego
3. Czesław Ołdakowski – Skarbnik
4. Krzysztof Milewski – Sekretarz
5. Ireneusz Gliniecki – Członek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW DORZECZA BIEBRZY

1. Jerzy Tyszka – Przewodniczący
2. Anna Bagińska – Sekretarz
3. Leszek Nieszała – Członek