Szkolenia ekologiczne pn. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom” zrealizowane w marcu 2024 r.

przez | 25 marca 2024

W marcu 2024 r. odbyły się dwa szkolenia ekologiczne pn. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”  tj. w dniu 7 marca w Centrum Kultury w Radziłowie, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy Radziłów oraz 20 marca w Wilczych Wrotach w Kapicach z udziałem mieszkańców miasta Grajewo.

Prowadzący: szkolenie ekologiczne poprowadzili Państwo Anna i Andrzej Mydlińscy (https://wilczewrota.pl/).

Tematem przewodnim spotkań było przeciwdziałanie emisjom. Omówiono źródła zanieczyszczeń powietrza: Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat smogu, Znaczną część spotkań poświęcono działaniom życia codziennego – dobrym praktykom, które w istotny sposób przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zachęcono uczestników do korzystania z Programu „Czyste Powietrze” oraz korzystania aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”,

Serdecznie dziękujemy  uczestnikom szkolenia za aktywny udział oraz chęć poszerzenia wiedzy w zakresie przeciwdziałania emisji zanieczyszczeń.

Szkolenie  zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy w zakresie realizacji projektu „Uczymy się przeciwdziałać emisjom” w ramach Programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy

Szkolenie w Centrum Kultury w Radziłowie – 07.03.2024 r.

Szkolenie w Wilczych Wrotach – 20.03.2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *